ufacob999

ufacob999 การฟื้นฟูป่าชายเลนหลายครั้งล้มเหลว มีวิธีที่ดีกว่า?

ufacob999 การฟื้นฟูป่าชายเลนหลายครั้งล้มเหลว มีวิธีที่ดีกว่า?

ป่าที่กักตุน ufacob999 คาร์บอนและปกป้องชายฝั่งเหล่านี้เป็นฟองน้ำสำหรับก๊าซเรือนกระจก การปลูกพืชอย่างถูกต้องและเกี่ยวข้องกับชุมชนท้องถิ่นเป็นกุญแจสำคัญในการช่วยชีวิตพวกเขา ากเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นเป็นลุ่มน้ำเพื่อการอนุรักษ์ป่าชายเลนของโลก นั่นคือสึนามิในมหาสมุทรอินเดียในปี 2547 วันหลังจากวันคริสต์มาสในปีนั้น เกิดแผ่นดินไหวขนาด 9.1 ริกเตอร์ ตามแนวรอยเลื่อนที่พื้นมหาสมุทรด้วยแรงที่ส่งคลื่น...

Continue reading...